Active Users: 33 Players Ingame: 0 Members: 1092 Top Donor: Skip Top Forum Poster: k0nan
Not a member - Sign up now!

Sign up to be part of our community
Take part in competitions, giveaways
Discuss whatever in our forum or just do a shoutout
Challenge our team or maybe try out for it

Full member Semi Member
Get Social
Visit us on facebook

Like/follow us and see our latest news and updates directly in your facebook/twitter feed


MATCH RESULTS

csg Caosk-Esports vs. Tierp
for Games4u Nordic Master qualifier #5 on 2016-01-02
16:1
csg Caosk-Esports vs. Vafan
for Games4u Nordic Masters Qualifier #5 on 2016-01-02
16:3
csg Caosk-Esports vs. Kavorkishka
for Games4u Nordic Masters Qualifier #5 on 2016-01-02
15:15
csg Caosk-Esports vs. Pods
for Nordic Master qualifier on 2015-12-29
16:10
csg Caosk-Esports vs. Resurrection
for Nordic Master qualifier on 2015-12-29
16:7
csg Caosk-Esports vs. Executioners
for Cevo PRESEASON 1 on 2015-12-16
16:0
csg Caosk-Esports vs. Infinity eSports
on 2015-12-16
17:13

partners

Caosk Studios

News

Kallelse till årsmöte 2018
Published: 07.12.2017 | 12:13 Author: k0nan
Du som godkänd medlem är varmt välkommen att delta på vårat årsmöte

Mötet startar: 21/1-2018
Mötet avslutas: 23/1-2018
Plats: Caosk.com/annualmeeting
Anmälan sker genom att du klickar på "Jag vill delta i mötet" på sidan länkad ovan.
Sista anmälningstillfälle: 20/1-2018
Krav för att delta: Godkänd medlem och skickat in en anmälan i tid

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängden
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två personer att justera protokollet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8. Ekonomisk berättelse för förra året
9. Revisorernas berättelse för förra året
10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. Årets verksamhetsplan
12. Fastställande av årets budget och medlemsavgift
13. Val av årets styrelse
14. Val av årets revisor
15. Val av årets valberedare
16. Val av firmatecknare
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Dessa personer kandiderar till årets styrelse (Kan komma att uppdateras):

Nick: k0nan
Namn: Anton Nilsson
Kandiderar som: Ordförande

Nick: Eroma
Namn: Jocke Nygren
Kandiderar som: Sekreterare
(Valberedningen letar aktivt efter andra intresserade)

Nick: Ellebojan
Namn: Elias Ljungqvist
Kandiderar som: Kassör

Nick: Skip
Namn: Ari Wiberg Widenfors
Kandiderar som: Ledamot (Agerar valberedning för serveradmins)

Nick: HasslarN
Namn: Felix Cederström
Kandiderar som: Ledamot (Agerar valberedning för serveradmins)

Nick: Tref
Namn: Carl Eklöf
Kandiderar som: Ledamot (Agerar valberedning för serveradmins)

Vill ni kandidera till styrelsen går detta också bra. Detta gör ni via våran supportsida.
Övriga frågor kan postas som kommentarer till denna nyhet.

You have to login to comment! Register now or Login

RELATED NEWS: Caosk News

Stickprovskontroller
Published on 09.08.2018 at 17:34
0
Caosk Jerseys 2018
Published on 22.03.2018 at 08:46
11
Stänger ned spelservrar - Byter host
Published on 23.01.2018 at 20:28
2
Kallelse till årsmöte 2018
Published on 07.12.2017 at 12:13
0
Sourcebans Update
Published on 10.10.2017 at 12:13
1

HEADLINES

Stickprovskontroller
Published on 09.08.2018 at 17:34
0
Caosk Jerseys 2018
Published on 22.03.2018 at 08:46
11
Stänger ned spelservrar - Byter host
Published on 23.01.2018 at 20:28
2
Kallelse till årsmöte 2018
Published on 07.12.2017 at 12:13
0
Sourcebans Update
Published on 10.10.2017 at 12:13
1

statistics

34 Visitors (Today)
581 Visitors (Yesterday)
1204 Visitors (Month)
794333 Total visits
1092 Registered users
0 Users online
33 Guests online

Ad

Please contact info@caosk-esports.com in the interest of purchasing ad spots